Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR 


#Özel güvenlik görevlisi olabilmek için yaş şartı var mıdır?

Evet vardır. Silahsız eğitim için 19 yaşından, silahlı eğitim için 22 yaşından gün almış olmak

gerekir. Üst yaş sınırı yoktur.#Kimler Özel Güvenlik Olamaz ?

Türk Ceza Kanununun 53. maddesi http://adaletforumu.org/upload/content.php?565-TCK-NIN-53-

MADDESİ belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve

bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı

suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak
#Kursa devam zorunlu mu?

Adayların özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devamı zorunludur.

Kabul edilebilir bir özrü bulunmaksızın derslerin % 10’undan fazlasına devam etmeyenler başarısız

sayılır.

NOT : Eğitimin silahsız bölümü 100 ders saatinden oluşur ve bunun 10 saatine katılmayanların

eğitimi geçersiz sayılır. 20 saatlik silah eğitiminin de 2 saatine katılmamak eğitimin geçersiz

olmasına neden olur.
#Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim, ne kadar süre önce kayıt olmalıyım?

Sınav tarihinden yaklaşık bir ay önce eğitiminizi tamamlamış olmanız gerektiğini dikkate alarak

kurs başvurusu yapabilirsiniz.#Sınavları kazandım kimliğimi ne kadar sürede çıkarmam gerekir ?

Sınavı kazandıktan sonra beş yıl geçerlilik süresi vardır. Bu süre içinde dilediğiniz zaman

çıkarabilirsiniz.


#Beş yıllık süre dolunca ne yapmak gerekir?

Yenileme eğitimine katılmanız gerekir.


#İş garantisi var mıdır?

Eğitim kurumlarının iş garantisi vermesi veya bu anlamı içeren vaatlerde bulunmaları yasaktır


#Kimlik kartı başvurumu yaptım. Soruşturma ne kadar sürede sonuçlanır?

Yaklaşık olarak ; silahlıların 4-6, silahsızların 2-4 hafta içinde kimlik kartları onaylanmaktadır.

Onay süresi ile ilgili net bilgiyi, evrakınızı teslim ederken ilgili emniyet birimine sormanızı

öneririz. Bu konuda en sağlıklı bilgiyi bu şekilde alabilirsiniz. Çünkü; kimlik onay işlemleri her

ilin iş yoğunluğuna göre değişik sürelerde sonuçlanabilmekte, standart bir zaman aralığı

verilememektedir. (Onay süreleri İstanbul’da daha uzun sürmektedir)
#Sınava girdim, temel eğitim kısmı iyi geçmedi, ancak silah soruları ve atışta başarılıydım. Sınavı kazanmış olur muyum?

Silahlı sınavı; yazılı ve uygulama olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Başarılı olabilmeniz için hem

temel eğitimden hem de silahın, yazılı ve uygulama kısmından yeterli puanı almak gerekmektedir.

Temel eğitimi geçip silah kısmında başarısız olanlara “Silahsız” sertifika düzenlenir. Ancak temel

eğitim sınavından başarısız olan bir aday, silah sorularının hepsi doğru ve 5 atışın tamamı isabetli

olsa dahi başarılı sayılmaz.#Sınava silahlı girdim, ancak silahsız kazandım ne yapmam gerekiyor?

Silahsız kimliğinizi çıkartabilirsiniz veya bekleyip sadece silah kısmından olmak üzere devam eden üç sınav hakkınızı kullanabilirsiniz.

Bunun için tekrar sınav ücreti yatırmanız gerekmektedir.


#Eğitim atışı nedir, kaç mermi ile yapılır ?

Silah eğitiminin sonunda poligonda yapılan atıştır. 25 mermi ile yapılır. En az 15 merminin hedefte olması gerekir.#Belge aldığım kurumdan başka bir kurumda çalışabilir miyim?

Belge aldığınız kurumdan başka bir kurumda ve şehirde çalışabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur


#İkamet ettiğim il dışında bir ilde kurs görebilir miyim?

Evet görebilirsiniz. Ancak kimlik kartı çıkarmak için başvurunuzu, ikamet ettiğiniz il emniyet müdürlüğüne yapmanız gerekir.


#Sınav yerleri ne zaman belli olur?

Sınav ücretinizi, ilgili emniyet müdürlüğü hesabına aktarılmak üzere kurs merkezine yatırmanız

gerekmektedir. Sınav ücretinizi yatırdıktan sonra yaklaşık 10-15 gün içinde sınav yeriniz belli olur.

Sınav giriş belgenizi, kurs merkezinizden almanız gerekmektedir.


#İlk sınavda başarısız oldum, kaç sınav hakkım var, kurs merkezine tekrar ücret ödemem gerekir mi?

Aldığınız kurs sonunda girdiğiniz sınavdan başarısız olduğunuz takdirde, birbirini takip eden üç

sınava daha girme hakkınız var. Dört sınav sonunda başarılı olamazsanız tekrar kurs görme şartı

aranmaktadır.

Başarısız olup tekrar girdiğiniz sınavlar için kurs merkezinize, sınav ücretinden başka bir ücret

ödeme zorunluluğunuz yoktur.

#Silah yazılısı ve atış puanlaması nasıl yapılıyor?

Silah yazılı sınavında her birinin değeri 2 puan olan 25 soru sorulmakta, dolayısıyla 50 puan

üzerinden değerlendirilmektedir. Ayrıca atış (uygulama) sınavında 5 mermi atılmakta, hedefe

isabet eden her mermi 10 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarılı sayılabilmeniz için silah

yazılısı ve uygulama sınavınızın ortalaması 60 puan olmalıdır.


Diyelim ki silah yazılısından 15 doğrunuz var (15×2= 30), atıştan da üç isabetiniz var

(3×10=30), silah notunuz 30+30= 60 olur.


Silah atışları; 15 metreden, gerçeğe yakın ölçülerde yarım boy erkek siluetine yapılmaktadır.

Sitemize gönderilen yorumların büyük bir çoğunluğunu “silahlı geçme” konusunun oluşturduğunu

tespit etmemiz nedeniyle konuyu bazı örneklerle açıklamayı uygun bulduk.

Örnek-1 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 70, silah kısmının toplamından 50

almış olsun.

70 + 50 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.

Örnek-2 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 50, silah kısmının toplamından 70

almış olsun.

50 + 70 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.

Örnek-3 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 66, silah kısmının toplamından 54

almış olsun.

66 + 54 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.

Örnek-4 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 48, silah kısmının toplamından 100

almış olsun.

48 + 100 = 148 : 2 = 74 eder ve adayımız “kalır”. Silah kısmından 70’in üstünde

almasına rağmen, temel eğitimde 50’nin altında not aldığı için sınavın tamamından

başarısız sayılır.

Örnek-5 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 60, silah kısmının toplamından 50

almış olsun.3 92014 Silah yazılısı veatış puanlaması nasıl yapılıyor? | Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

60 + 50 = 110 : 2 = 55 eder ama adayımız “silahsız” geçer. Çünkü temel eğitimden

geçer not almıştır. Bir sonraki sınavın sadece silah kısmından sorumlu olur.

Örnek-6 : Adayımız 100 soruluk temel eğitimden 60, silah kısmının toplamından 60

almış olsun.

60 + 60 = 120 : 2 = 60 eder ve adayımız “silahlı” geçer.#Temel eğitimde başarılı olabilmek için sınavdan kaç puan almam gerekir ?

Temel eğitimin yazılı sınavında her biri 1 puan olan 100 soru sorulmaktadır. Başarılı olabilmek için

en az 60 adedini doğru cevaplamak gerekmektedir (Yanlış doğruyu götürmüyor).#Özel güvenlik olabilmek için askerlik yapma şartı var mıdır?

Yoktur.


#Boy ve kilo ile ilgili şartlar nelerdir?

Herhangi bir şart bulunmamaktadır.


 

#Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli sağlık şartları nelerdir?

SİLAHLI ADAYLARDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI


Psikiyatri : Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

Nöroloji : Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak

Göz : Körlük veya gece körlüğü olmamak

Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak

Ortopedi : Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olmamak


SİLAHSIZ ADAYLARDA ARANAN SAĞLIK ŞARTLARI


a. Psikiyatri : Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak

b. Nöroloji : Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak

c. Göz : Körlük veya gece körlüğü olmamak3 92014 Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli sağlık şartları nelerdir? | Ankara Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

d. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak


 


#Özel güvenlik kursuna kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi

1 Adet diploma fotokopisi

1 Adet ikametgâh (yerleşim planı)

5 Adet vesikalık fotoğraf

1 Adet sağlık raporu aslı#Silahsız kimliğim var. Silahtan sınavına girdim ve kazandım. Kimliğimi silahlıya çevirmek için hangi belgeleri hazırlamam gerekir? Ayrıca tekrar harç yatırmam gerekiyor mu?

Kimliğinizi silahlıya çevirebilmek için aşağıdaki belgelerle ilgili emniyet müdürlüğüne başvurmanız

gerekir. Ayrıca kimlik harcını tekrar yatırmanız gerekmemektedir.

Kimlik başvurusunda adli sicil istenmiyor. Ancak adli sicil kaydı olanların, ilgili mahkeme kararlarından suret eklemeleri gerekir.#Silahsız kimliğimi silahlıya çevirirken beş yıllık süre nasıl hesaplanıyor ?

Beş yıllık süreniz, kazandığınız sınavın sonucunun resmen açıklandığı gün itibariyle başlar. Bu

nedenle silahsız kimliğinizdeki geçerlilik süresinin aynen yeni kimliğinize de yazılması gerekir.#Yaşımı doldurmadığım için silahsız aldığım kimliğimi silahlıya çevirmek istiyorum. Silah eğitimimi aynı eğitim kurumundan almak zorunda mıyım?

Silah eğitiminizi istediğiniz kurumdan alabilirsiniz.


#Silahsız kimliğim var, silahlıya çevirmek için ne yapmam gerekir?

Sadece silah (Uygulama) eğitimi almanız ve sınavda başarılı olmanız gerekir.


SİLAHSIZ KİMLİK KARTINI SİLAHLI KİMLİK KARTINA ÇEVİRECEKLER İÇİN

İSTENİLEN BELGELER

Kimlik başvurusunda adli sicil istenmiyor. Ancak adli sicil kaydı olanların, ilgili mahkeme kararlarından

suret eklemeleri gerekir.

1. Dilekçe (Silahlıya Geçme Dilekçesi Örneği)

2. Doldurulmuş ve imzalı ÖGG kimlik kartı

3. Silahlı sertifika (Aslı)

4. Arşiv araştırma formu (Fotoğraflı, 2 Adet)

6. Silahsız kimliğin fotokopisi

7. Fotoğraf (2 Adet)

8. Mavi plastik dosya#Özel güvenlik görevlisi olabilmek için eğitim şartı nedir ?

Silahsız eğitim için en az ortaokul (veya 8 yıllık ilköğretim) mezunu, silahlı için en az lise mezunu olmak gerekir.#Özel güvenlik görevlisi olabilmek için yaş şartı var mıdır?

Evet vardır. Silahsız eğitim için 19 yaşından, silahlı eğitim için 22 yaşından gün almış olmak gerekir. Üst yaş sınırı yoktur.


 

Sıkça Sorulan Sorular
Facebook
WhatsApp
İnstagram