Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Dörtyol Çevikhan Savunma Özel Güvenlik Poligon

Proje Açıklaması

  • Proje Adı: Hizmetlerimiz
  • Proje Kategori: Hizmetlerimiz
  • Ekleme Tarihi: 08 Mart 2023, 11:30

Elemanlı Güvenlik Hizmetleri

      Görev yerinin yapısına uygun olarak seçilmiş, yasal mesleki eğitimlerden başarı ile geçmiş, soruşturmaları ve tüm sağlık kontrolleri yapılmış personelimizle hizmet vermekteyiz.

Elemanlı güvenlik uygulamalarımızda kullandığımız Risk Yönetimi, günümüz koşullarında proaktif bir yaklaşımı gerektirir.

Olası risklere karşılık önlemler almak,

Ortaya çıkan riskleri doğru yönetmek,

Doğru ve gerekli reaksiyonu vermek.

ÇEVİKHAN Savunmanın  genel operasyon el yaklaşımıdır.

Operasyon Departmanımız yılların verdiği tecrübe ve bilgiyi etkin bir şekilde kullanarak, risklerin oluşmadan önleminin alınması, tehlike ortaya çıktığında ise doğru reaksiyonla hemen bertaraf edilmesi konusunda sürekli kendini geliştirir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

      Müşterilerimizle değişik periyotlarda toplantılar düzenlemek, operasyon el başarıyı ve sonrasında müşteri memnuniyetini beraberinde getirmektedir.


Haftalık Toplantılarda, hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirir, acil reaksiyonları konuşuruz.


Aylık Toplantılarda, denetim raporu sonuçlarını, eğitim ihtiyaçlarını ve verilen görev başı eğitimlerini müşterimizin bilgisine sunarız.


Yıllık Toplantılarda ise, ülkemizin güvenlik risk seviyesi doğrultusunda gelecek yılın güvenlik konseptini, yıllık hedefleri, hizmet artışlarını, personel profili revizelerini tartışırız.

Ay sonunda müşterimize gönderdiğimiz dosyalarımızda,

Toplantı tutanakları,

Tüm operasyonel denetim sonuçları,

Personel bilgileri,

Yasal ödemeler konuları yer alır.

Görevbaşı Eğitimleri

Güvenlik personelimizin eğitim ve gelişim süreci, göreve başladıktan sonra da sürmektedir.

Müşterilerimizle yapılan toplantıların neticesi olarak gerekli görülen görev başı eğitimleri, operasyon ve eğitim departmanlarımızın ortak çalışmaları ile uygulanmakta, eğitim sonucundaki personel gelişimleri ise İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından izlenmektedir.

Operasyon Destek Unsurları

Kontrol Merkezi

      365 gün, 24 saat süresince görevde olan Kontrol Sistemimiz, müşterilerimizde görev alan personelimiz için destek ve denetim unsuru olmaktadır.

Kontrol Mekanizmamız, sahadaki personelimizden telefon ve telsiz sistemleri ile raporlar almakta ve herhangi bir olağanüstü durumu ilgili operasyon yöneticisine derhal bildirmektedir.

Denetim Birimleri

      Güvenlik Operasyonunun en önemli unsurlarından birisi de şüphesiz, denetimlerdir.

Güvenlik personelinin aldığı eğitimlere karşılık verdiği iş reaksiyonları denetimlerle ölçülmektedir.

Kontrol Merkezimiz, Operasyon denetmenlerimiz ve Operasyon Yöneticilerimiz tarafından uygulanan periyodik ve düzensiz denetimlerle, personelde sürekli beklenti oluşturularak görevini tam yapması sağlanmaktadır.


Denetimlerde;


Görev Yerinin düzeni,

Personelin görünüşü,

Formların ve kayıtların doğru bir şekilde kullanıldığı,

Çevrede oluşan diğer riskler ve karşılığındaki personel reaksiyonları izlenir.


Görülen olağanüstü durumlar önem derecesine uygun bir şekilde müşterimize rapor edilir.


Operasyon Prosedürleri                                                                            

      Hizmet kalitesinin standartlarının belirlenmesi, ölçümlenmesi ve gerekli raporlamanın yapılması için çeşitli operasyon prosedürleri kullanmaktayız.


Hizmete başlamadan önce oluşturulan görev talimatları, görevde kullanılan kayıt defterleri ve formları, denetim formları ve raporlar, müşteri ilişkileri yönetimi dosyaları gibi operasyon prosedürlerimiz, ÇEVİKHAN Savunma  Kalite anlayışına uygun olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

 


Diğer Projelerimiz

Dörtyol Çevikhan Savunma Özel Güvenlik Poligon

Facebook
WhatsApp
İnstagram